Portfolio > Strangely Familiar

 Pepto on the Rocks, detail
Pepto on the Rocks, detail
2011